martes, 22 de julio de 2014

1. CURS DE INICIACIÓ A LA TEORIA ELÉCTRICA I A LES PRÁCTIQUES DE ELECTRICITAT DE TALLER PER A PERSONES DISCAPACITADES FÍSIQUES O PSÍQUIQUES DE GRAU LLEU.

  POST Nº 1

63 VISITAS  (2.015) //  50 VISITAS  PARCIALES

TARRAGONA, AGOSTO DEL 2.013

RETIRADO EL TEXTO, LO ENCONTRAREÍS EN LA CABECERA DE LA SERIE SOBRE CRISIS GLOBAL.

TARRAGONA, AGOST DEL 2.013

RETIRAT EL TEXTE,  HO TROBAREU A LA CAPCELERA DE LA SERIE SOBRE CRISIS GLOBAL.

VISITAS MUY IMPORTANTES, AQUÍ ABAJO. VISITAS MUY IMPORTANTES, AQUÍ ABAJO.

SEPTIEMBRE DEL 2.015

MARZO DEL 2.013

http://rsarlef.blogspot.com.es/2012/02/584-conservacion-de-la-naturaleza.html   (5/3/2.013)   (584  DEL BLOG PERSONAL SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

VISITAS MUY IMPORTANTES, AQUÍ ARRIBA. VISITAS MUY IMPORTANTES, AQUÍ ARRIBA.

 MITLLORAR LA PRESÈNCIA I ELABORACIÓN DE ESTE MATERIAL, ESTA DEMASIADO SOBRECARGADO.


(ESTA NOTA DEBE TRASLADARSE A TODOS LOS POSTS DE ESTE BLOG)  PENDIENTE. el profe comensa a explicar.

 

CURS  DE INICIACIÓ A LA TEORIA ELÉCTRICA I A LES PRÁCTIQUES DE ELECTRICITAT DE TALLER PER A PERSONES DISCAPACITADES FÍSIQUES O PSÍQUIQUES DE GRAU LLEU. 


EL CURS DE INICIACIÓ A LA TEORIA ELÉCTRICA I A LES PRÁCTIQUES DE ELECTRICITAT DE TALLER PER A PERSONES DISCAPACITADES FÍSIQUES O PSÍQUIQUES DE GRAU LLEU  TÉ DOS POSTS.

EL POST DE CURS DE INICIACIÓ A LA TEORÍA ELÉCTRICA I A LES PRÁCTIQUES D'ELECTRICITAT DE TALLER PER A PERSONES DISCAPACITADES FÍSIQUES O PSÍQUIQUES DE GRAU LLEU (2) ES EL2 D'AQUEST BLOG:   

http://cursodocenciacifo.blogspot.com.es/2014/07/2-curs-de-iniciacio-la-teoria-electrica.html

(23/7/2.014)
OBJECTIUS

1.       APRENDRE A TREBALLAR DE FORMA CORRECTA AMB ELS MATERIALS I A RESPECTAR LES NORMES DE SEGURETAT E HIGIENE.   
2.        INTERPRETAR D’ESQUEMES I SIMBOLS  ELECTRICS  DINS DELS MATEIXOS.
3.       COMPENDRE LA  TEORIA MÍNIMA NECESARIA PER POGUER COMENTZAR A DESENVOLUPAR LES PRÁCTIQUES SOBRE ELECTRICITAT.
4.       FAMILIARIZARSE AMB LA ROBA DE TREBALL I ELS ¡ EQUIPS I ELEMENTS QUE ES FAN SERVIR DE FORMA HABITUAL DINS D’UN TALLER DE PRACTIQUES BÁSIQUES DE ELECTRICITAT.  PENDRE CONCIENCIA I CURA DE LES ACTIVITATS PERILLOSES QUE ES PODEN PRODUÏR DINS DE UN TALLER O DE UNA INSTALACIÓ ELÉCTRICA.
5.       CONEIXER ELS CINC PRIMERS CAPITOLS DEL REGLAMENT ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIÓ.
6.       INCULCAR ALS ALUMNES UN ESPIRIT DE TREBALL I DE TINDRE CONCIENCIA ACTIVA I SERIOSA QUAND ESTAN REALITZANT AQUEST TIPUS D’ACTIVITATS.

  
Aquests objectius es tenen que sintetizar mes i deixar-los reduïts a tres en general.

Posiblement també es podem estructurar en objectius generals i en objectius especifics.


Intent de que aquest curs sigui dirigit a persones que tinguim una discapacitat de tipus fisic o psiquic.

També crec oportú que quand es fà aquesta presentació haguesim pogut fer diferents vídeos youtubes explicant les distintes parts d'aquest document. 
METODOLOGIA 

 
  

   EXPOSITIVA I ACTIVA. ADVERTENCIA I SENYALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS PERILLOSES.

    ACTIVITATS :  PRACTIQUES DE TALLER I TUTORIZACIÓ PER PART DE LA PERSONA QUE ES FA RESPONSABLE DE LA IMPARTICIÓ.

COLECTIU AL QUAL ES DEDICA LA ACCIÓ FORMATIVA: PERSONES AMB GRAUS LLEUS DE DISCAPACITAT FÍSICA I DE MOVILITAT .  INVALIDESSA DEL 33 %.

PENDENT DE FER UNA PROGRAMACIÓ QUE DESTAQUI EL TEMPS EN EL QUE ES FA CADA ACTIVITAT DE LA ACCIÓ FORMATIVA. 

CURS DE INICIACIÓ A LA TEORIA ELÉCTRICA I A LES PRÁCTIQUES DE ELECTRICITAT DE TALLER PER A PERSONES DISCAPACITADES FÍSIQUES O PSÍQUIQUES  DE GRAU LLEU (2)

http://cursodocenciacifo.blogspot.com.es/2014/07/2-curs-de-iniciacio-la-teoria-electrica.html

(2)    (23/7/2.014)

CLICA AQUÍ ABAJO PARA EL CONTAJE :

http://salvamentoterracontajedevisitas.blogspot.com.es/2014/08/415-contaje-de-visitas-en-curs-curs-de.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario